Tankar från EFL:s Styrelseprogram

Stina Berggren, Senior Management Consultant på Anchor Management Consulting, delar med sig av sina tankar från EFL:s Styrelseprogram, som hon påbörjade i oktober efter att ha fått höra att det är det bästa program man kan gå.

Stina Berggren, Senior Management Consultant på Anchor Management Consulting, påbörjade EFL:s Styrelseprogram i oktober.

Vad var det som gjorde att du valde att söka dig till EFL:s Styrelseprogram?
Jag fick rekommenderat EFL:s Styrelseprogram från en person som tidigare gått programmet och som tyckte det var väldigt givande. När jag sedan hörde med andra i mitt nätverk, så sade flera att det är det bästa programmet man kan gå!

Det måste ha gett höga förväntningar! Vad hoppas du få ut av programmet?
Min tanke är att jag ska kunna ha med mig kunskapen från programmet i framtida ledande befattningar, gärna i lite mindre bolag där den operativa ledningen och styrelsen jobbar närmare varandra. Och det är inte helt osannolikt att jag själv går in i styrelser framöver, då jag ser att jag kan tillföra digitaliserings- och förändringsledarkompetens.

Ni har avverkat fem tillfällen och är lite mer än halvvägs igenom programmet. Hur känns det så här långt?
Det är en mycket bra känsla! Jag tycker mig ha fått bra kunskaper om såväl styrelsearbete som samarbetet mellan en effektiv styrelse och en drivande företagsledning. Känner mig dessutom klart bättre förberedd och har ett ökat självförtroende inför att ta ett styrelseuppdrag.

Vilka är dina bästa take aways hitintills?
Jag vet vilket ansvar som ligger på mina axlar och hur jag ska hantera det ansvaret. Dessutom har jag en ökad insikt i var mina styrkor kan passa bäst i styrelsearbetet. Programmet har även gett ett fantastiskt nätverk med väldigt stor samlad kunskap och erfarenhet, som jag kan använda för att få stöd och utbyta erfarenheter med även i framtiden.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Min förhoppning är att jag ska fortsätta att få nya och djupare insikter. Dessutom finns det ett stort mervärde i gruppen. Den är helt fantastisk! Tillsammans har vi en enorm samlad erfarenhet från olika håll och som man generöst delar med sig av.

EFL:s Styrelseprogram startar nästa gång den 17 oktober. Läs mer om EFL:s Styrelseprogram