Vårens kurser för dig som vill utvecklas i ekonomi

För dig som vill fördjupa dig inom ekonomi, eller har medarbetare inom ekonomiområdet, startar i vår kurserna Extern Redovisning och räkenskapsanalys samt Ekonomistyrning. Kurserna är upplagda att kunna läsas parallellt med ordinarie yrkesarbete och ger på ett pedagogiskt sätt de verktyg som behövs för att utvecklas inom ekonomiområdet.

För den som har ambitioner att utvecklas inom ekonomiområdet erbjuder EFL en mängd kurser på olika nivåer och med olika inriktningar i vår.

Extern Redovisning  – för dig som önskar utveckla din förståelse och färdigheter att behärska redovisningens logik och på ett effektivt sätt vill kunna tolka verksamheters finansiella kommunikation. Kursen ger dig kunskaper i Extern Redovisning. Efter 10 sammankomsttillfällen kommer du att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, bokslut, kassaflöde, årsredovisning och räkenskapsanalys. Kursstart den 22 januari 2018. Läs mer om Extern Redovisning

Ekonomistyrning – goda kunskaper i ekonomistyrning är viktigt för de flesta typer av beslut inom företag och organisationer. Kursen ger dig grundläggande tankesätt och logik för att kunna fatta rätt produktions- och investeringsbeslut i din verksamhet. Du får verktyg och stöd för frågor kring kostnader, prissättning och volymer. Kursstart den 9 april 2018. Läs mer om Ekonomistyrning

Diplomerad Controller – en gedigen utbildning för dig som parallellt med ditt yrkesarbete vill utvecklas inom ekonomi, strategi och ledarskap för att kunna axla mer ansvar i din organisation eller för att få kvitto på dina kunskaper. Programstart den 22 januari 2018. Läs mer om Diplomerad Controller

EFL Affärsstyrning – strategi, ekonomistyrning och ekonomisk analys – för dig som redan har kunskaper inom ekonomistyrning och redovisning erbjuder EFL den populära kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys. Kursen omfattar verksamhetsstyrning på djupet och bredden och  ger dig de verktyg du behöver för att kunna jobba mer strategisk i att ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag. Efter en kväll i veckan under 20 veckor kommer du att vara bättre på att göra ekonomiska analyser och att såväl ta fram som tolka kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet. Kursstart 27 augusti 2018. Läs mer om EFL Affärsstyrning

Paketlösningar för er som har många medarbetare inom organisationen som ni önskar utveckla inom ekonomiområdet – har er organisation en mängd medarbetare inom ekonomifunktionen som ni önskar utveckla? Kontakta oss för paketlösningar, eller skräddarsydda utbildningsupplägg för er verksamhet. Kontakta oss för mer information och anmälan