Diplomerad marknadsekonom / controller

Vi har fortfarande platser kvar till Diplomerad marknadsekonom / Diplomerad Controller med start 28 augusti!

Diplomerad Marknadsekonom

Vill du öka din kompetens i att arbeta både strategiskt och operativt med marknadsföring? Programmet Diplomerad Marknadsekonom tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade beslut inom marknadsföringsområdet. Detta är en bred och djup utbildning på akademisk nivå inom strategisk och operativ marknadsföring.

För dig som har erfarenhet av praktiskt marknadsföring och vill utvecklas i din yrkesroll. Du vill kombinera ditt yrkesarbete med studier i företagsekonomi på högskolenivå.

Innehåll
Termin 1 och 2 studeras företagsekonomisk grundkurs. Denna innefattar delkurser i marknadsföring, organisation och redovisning.
Termin 3 består av kursen EFL Marketing. Kursen behandlar bland annat strategiarbete, marknadsplan, branding (varumärkesbyggande), CSR (Corporate Social Responisibility) och reklam och mediaval (däribland sociala medier).
Termin 4 består av kursen EFL Ledarskap i organisationer. Här ligger fokus på personligt och strategiskt ledarskap, organisation och projektledning.

Läs mer

Diplomerad Controller

Programmet tränar dig i att mer effektivt kunna hantera ekonomisk information. Du kommer att behärska verksamhetsplanering i form av exempelvis budgetering, kalkylering och investeringsplanering. Efter genomgånget tvåårigt program erhålls titeln Diplomerad Controller.

För dig som söker nya utmaningar inom din yrkesroll. Du vill kombinera ditt yrkesarbete med studier i företagsekonomi på högskolenivå.

Innehåll
Termin 1 och 2 studeras företagsekonomisk grundkurs. Denna innefattar delkurser i marknadsföring, organisation och redovisning.
Termin 3 består av kursen EFL Affärsstyrning. Kursen behandlar bland annat strategisk styrning, företagets verksamhetsstyrning (internprissättning, finansiella nyckeltal, budget, prognoser etc) och ekonomisk analys (kapitalbehovsanalys, investeringsbedömning, lönsamhetsstyrning etc).
Termin 4 består av kursen EFL Ledarskap i organisationer. Här ligger fokus på personligt och strategiskt ledarskap, organisation och projektledning.

Läs mer