EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. Först ut är EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø, som även är forskare och managementexpert och som våra deltagare mött på bland annat EFL:s Executive MBA-program.

EFL:s styrelseordförande Stein Kleppestø, som även är forskare och managementexpert och som våra deltagare mött på bland annat EFL:s Executive MBA-program

Hej Stein! Du har en lång historia med EFL, både som lärare och nu även som styrelseordförande. Hur ser du på EFL:s utveckling under dessa år?
EFL är och har varit en viktig mötesplats för Ekonomihögskolan i Lunds medarbetare å ena sidan och företag och organisationer å andra sidan. EFL har sedan starten bidragit till att höja Ekonomihögskolans lärares kunskap om den kliniska verklighet våra grundutbildningsstudenter söker sig till. Genom EFL har många lärare kunnat bygga upp ett nätverk av praktiker vi har kunnat knyta till vår undervisning. Och inte minst, vi har  bidragit till mångas karriär och professionella utveckling och därmed till vår regions behov av kompetenta medarbetare.

Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?
EFL:s framgång bygger, mer än något annat, på att vi har kunnat förena forskningsbaserad, akademisk kunskap med klinisk relevans. På så vis har vi bidragit till att utveckla generationer av reflekterande praktiker. Nyttan av att just denna förening har värde både för våra lärare och forskare och våra ”kunder”. Våra medlemsföretag har så klart spelat en viktig roll genom att båda stödja och utmana oss i vår utveckling. Det nära samarbetet med medlemsföretagen har varit en garant för att vårt erbjudande är relevant. Den trygghet det stora antalet medlemsföretag ger har också gett oss modet att testa nya saker – det var inte minst viktigt när vi utvecklade vårt Executive MBA-program.

Vad tycker du är EFL:s främsta kvaliteter?
Jag tycker det är två kvaliteter som präglar EFL:s verksamhet – en gedigen stab av pedagoger, forskare och ämnesexperter med ämnesmässig bredd och djup, och en organisation som effektivt kan producera och marknadsföra relevanta program.

Varför tycker du att EFL är relevanta? Vilken roll fyller EFL som du ser det?
Det finns många duktiga aktörer på de marknader EFL verkar. Det som gör EFL unikt och relevant är att vi befinner oss i gränsen mellan akademin och den praktiska verkligheten. Vi har lärt oss att vara relevanta i båda sfärerna. 

Hur ser du på EFL:s framtid?
EFL ska spela samma roll i framtiden som vi har spelat i 50 år – att vara akademin mitt i näringslivet (eller den offentliga förvaltningen). Hur vi ska spela den rollen måste vi utveckla efterhand. Ekonomihögskolans och universitetets verksamhet och betingelser förändras naturligtvis över 50 år. Våra kunders behov, krav och önskemål utvecklas hela tiden. Vår förmåga att hitta rätt just i denna snittyta är vår kompetens. Det har vi lyckats bra med i 50 årt och det kommer vi lyckas med i 50 år till!

 

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.