EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi Margaretha Alexanderson, som under 11 år satt som vice styrelseordförande i EFL:s styrelse och nu är programchef för Partner Mentorprogrammet.

Hej Margaretha! Berätta lite om dig själv och din bakgrund!

Jag skulle säga att min nyfikenhet och positiva ådra har drivit min karriär. Jag har sett möjligheter när tillfällen har erbjudits mig och det har gjort att jag har fått arbeta med det jag gillar mest; utveckling av människor, organisationer och att göra affärer. Jag har alltid fascinerats av att se individer och organisationer växa, vilket gör att jag gillar rollen som entreprenör bättre än förvaltare. Kompetensutveckling har alltid varit viktigt för mig, min egen men också andras. Jag har alltid sett till att jag lärt mig nytt, fått ny kunskap och det har hjälpt mig att driva de organisationer jag fått bygga upp: Ett IT-bolag, konsultverksamheter inom Semcon, Utbildningshuset i min roll som VD, Head of Learning and Development på Sony Ericsson och de senare åren som ansvarig globalt för Qliks företagskultur. Numera är jag engagerad som konsult och stöttar tillväxtbolag med ledarskaps-, organisations- och kulturfrågor.

Du satt som vice styrelseordförande i EFL:s styrelse under 11 år. Berätta om EFL:s utveckling under den tiden!

Det var aldrig en tråkig stund under de 11 åren jag satt i styrelsen. När jag började var vi en stor styrelse vilket gjorde att det var rätt tungrott och många viljor och åsikter att ta hänsyn till.  De senaste åren var mycket händelserika.  Vi var en tajt styrelse under Lars Bruzelius ordförandeskap och jag är stolt över det jobb som gjordes i EFL under de åren.  Vi jobbade hårt för att lönsamhet, större och bredare utbud av program och en bra arbetsmiljö skulle uppnås. Vårt samarbete med lärare stärktes tack vara bra relationer och klara och tydliga regler oss emellan. Detta gjorde att våra kunder såg oss som den executiva utbildningsverksamhet som de förväntade sig att få göra affärer med och anlita. Glädjande för EFL men också för det sydsvenska näringslivet, som nu såg EFL som en ledande leverantör.

Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?

Envishet! Att med erfarenhet, kunskap, relevant forskning och stolthet driva verksamheten framåt utan att göra avkall på kvalitet. EFL står för just kunskap och kvalitet och skulle något av det naggas i kanten så påverkar det hela verksamheten mycket negativt. En nöjd kund kommer tillbaka, så är det bara.

Vad tycker du är EFL:s främsta kvaliteter?

Som jag nämnt tidigare, närheten till forskningen, dvs att EFL:s närhet till Ekonomihögskolan. I min roll som inköpare av globala utbildningar så var detta ett av de viktigaste kriterierna, närheten till aktuell forskning och till bra pedagoger. Våra medarbetare skulle leda och verka i framtidens organisation vilket kräver djup kunskap om förändring och ledarskap. En annan del är hur utbildningarna och programmen var uppbyggda, konceptet action – learning and reflection fungerar väl i dessa typer av program. 

Hur ser ditt engagemang på EFL ut idag?

Mitt styrelsearbete är avslutat men jag har fortfarande en del av mitt hjärta kvar hos EFL. Jag får en hel del samtal från f.d. kollegor med frågor om programmen eftersom de ser mig som ”en del av EFL” vilket är lite kul. Nu har jag fått förtroende att vara programchef för EFL:s Partner Mentorprogram som man driver tillsammans med de större företagen i det sydsvenska näringslivet. Det ser jag verkligen fram emot och extra kul är det, att jag var med och startade detta program i min roll som ansvarig för Learning and Development på Sony Ericsson.

Hur ser du på EFL:s framtid?

Framtiden är definitivt ljus! Däremot tror jag att det krävs att EFL:s huvudman, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, ser vilka fantastiska framtida möjligheter som finns för organisationen. Det finns en marknad både på den privata sidan, men även den offentliga, som knappt är bearbetad.

Jag tror på en fortsatt utveckling tillsammans med andra fakulteter t.ex. LTH, då kunderna kommer att kräva ännu mer flexibilitet av sina leverantörer.  EFL:s styrka är att de är kontaktytan för kunden och som köpare vill du ha en leverantör av ett program. En som levererar helhet och är garant för leveransen. Däremot vill man som kund gärna ha specialkunskap från andra fakulteter in i programmen, och förväntar sig att EFL kan hantera detta utan att man själv måste förhandla med varje fakultet. Om EFL sköter sina kort rätt – vilket EFL har varit fantastiskt skickliga på hittills – och även fortsättningsvis ligger steget före kunden, så kommer EFL vara en given aktör/leverantör, i 50 år till.

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.