EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi en av EFL:s grundare, Lennart Rohlin, som idag driver MiLgårdarna, där EFL ofta förlägger sina utbildningar, bland annat EFL:s Executive MBA-program, som har haft sin hemvist på MiLgårdarna i Klippan under många år.

Lennart Rohlin, en av EFL:s grundare, som idag driver MiLgårdarna.

Hej Lennart! Du var med vid bildandet av EFL 1969. Berätta om hur allt startade.

EFL bildades på initiativ av de tunga professorerna vid Företagsekonomiska institutionen, främst Curt Kihlstedt och Eric Rhenman, och de lika tunga företrädarna för näringslivet, däribland Hans Cavalli-Björkman, SE-bankschef och Handelskammarens starke man.

Idéen var att få till en organisation och ett forum för ett konkret närmande mellan teori och praktik, mellan akademin och näringslivet. Att göra saker tillsammans i ett ”mellanrum” där båda parter berikar varandra. Med denna idé var EFL en av de första pionjärerna i Sverige.

Du fick rollen som operativ chef. Hur utvecklades EFL under den här tiden?

Under mina 10 år som EFL-chef arrangerade vi ett antal konferenser, seminarier och workshops som bidrog till just detta huvudsyfte att närma akademi och näringsliv till varandra. En del akademiskt baserade och för praktiker läsbara skrifter togs också fram.

Men vi utvecklade också ”kurser”. En av dessa, Ekonomi för icke-ekonomer,fick många efterföljare på andra lärosäten och konsultbolag. Det ser jag som en andra pionjärinsats.

En tredje var att EFL spelade en avgörande viktig roll vid bildandet av MiL Institute. Vi var en liten forskargrupp inom Företagsekonomiska institutionen som tog initiativet, men det var EFL:s starka förankring inom både universitetsvärlden och näringslivet som gjorde det möjligt: Att bilda MiL och att skapa ett kvalificerat managementprogram som kunde ta upp kampen med det program som emanerade från Handelshögskolan i Stockholm.

Efter 10 år som operativ chef lämnade du EFL?

I samband med att MiL Institute bildades lämnade jag min position inom EFL och blev MiL:s vd under 30 år. Efter min ”pensionering” från MiL 2009 har jag helt fokuserat på mina konferensgårdar som bland annat är hemvist för EFL:s tunga program.

Vad är ditt intryck av EFL:s verksamhet så som den idag har utvecklats?

När jag ser EFL framför mig dyker följande begrepp och bilder upp: Affärsinriktade, samarbetsorienterade och konstruktivt kritiska, något som driver på förnyelse och nyskapande både internt och hos partners.

EFL har positionerat sig mitt emellan akademin och näringslivet, precis som tanken var från början. Med hög legitimitet inom både sfärerna. Det märks också i uppläggningen av utvecklingsprogrammen, där deltagarna med sina företag ses som resurser likaväl som de som håller i programmen. Med en modern interaktiv pedagogik i botten.

Det genomsyrar inte minst den nya storsatsningen  Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, så som jag uppfattat det. Här knyts programmet ännu närmare verksamheten i deltagarnas företag. Det blir inte enbart en utvecklingsresa för deltagarna utan också för deltagarnas företag – och därmed mer value for money för de företag som satsar på sina medarbetare. En generalist-utbildning i första hand, men också med en viss specialisering mot slutet av programmet. Både-och, helt enkelt.

Jag är imponerad av antalet företag i medlemsnätverket och ett utbud av program som präglas av både djup och bredd. Vi på MiLgårdarna har haft deltagare, och vi kommer att nominera igen.

Hur ser ditt samarbete med EFL ut idag?

Vi är glada och stolta över att få vara hemvist för EFL:s internat-förlagda program. MiLgårdarna är från början designade för den interaktiva pedagogik som kännetecknar EFL, men EFL har också bidragit till att med sina krav och behov utveckla vårt unika koncept. Nu ser vi fram emot att också få ta emot EFL:s nya stora satsning: Leading IMPACT!

 

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.