EFL Executive Eduation firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi Olof Arwidi, som har en bakgrund som såväl rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som ledamot i EFL:s styrelse.

Hej Olof! Berätta lite om dig själv och din bakgrund!

I början av 60-talet läste jag till civilekonom vid Lunds universitet. Senare blev jag professor i företagsekonomi och arbetade under 12 år som rektor för Ekonomihögskolan. Mitt engagemang på EFL har bestått i att jag under ett tiotal år varit en del av EFL:s styrelse, samt undervisat i bl.a. ekonomistyrning.

Du satt som ledamot i EFL:s styrelse i mer än 10 år. Berätta om EFL:s utveckling under den tiden!

EFL:s verksamhet handlar ju om att vara relevant mot marknaden genom bra utbildningsprogram med relevant innehåll, den senaste forskningen och expertkompetens. Detta kräver bra lärare, och i styrelsen arbetade vi aktivt gentemot EFL:s faculty med bl.a. seminarium och att gemensamt ta fram nya idéer. 

Under min tid i styrelsen lade EFL, med sina många kontakter i sydsvenskt näringsliv, ner ett stort arbete på att verka för att Ekonomihögskolan skulle bli Equis-ackrediterade, vilket glädjande nog också lyckades. 

Utöver det, så handlade mycket om att skapa en ekonomisk buffert att kunna investera vidare in i verksamheten längre fram.

Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?

EFL har på ett attraktivt sätt kunnat gifta ihop aktuell kunskap och forskning med de utmaningar som organisationer och verksamheter står inför genom bra utbildningsprogram.

Vad tycker du är EFL:s roll?

Relationen mellan Ekonomihögskolan och näringslivet är väldigt viktig. Ekonomihögskolan erbjuder bra utbildning och forskning, men har behov av att skapa relationer i andra sammanhang. En Ekonomihögskola behöver arbeta utåt och ha olika kanaler för detta. Här spelar EFL en betydande roll. Likaså behöver en Ekonomihögskola kunna arbeta såväl nationellt som internationellt.

För lärarnas del skulle jag säga att det är nyttigt och berikande att arbeta på EFL:s program och därigenom komma i kontakt med andra typer av frågor, samt att utmanas och utvecklas pedagogiskt.

Hur ser du på EFL:s framtid?

Jag hoppas att EFL fortsätter vara en aktiv organisation med koppling till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.