EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi Gösta Wijk, som var EFL:s vd i 18 år.

Gösta WijkHej Gösta! Berätta hur din EFL-karriär började!
Efter att ha varit prefekt för Företagsekonomiska institutionen under större delen av 80-talet, blev jag ombedd att gå in under en kort tid som vd på EFL på slutet av 80-talet. Arbetet inom EFL var emellertid så stimulerande att ”den korta tiden” blev 18 år. På den tiden satt EFL i gamla köket på lasarettet. Efter det har EFL bytt lokaler några gånger för att sedan landa i Alfa 1 på Ekonomihögskolan där man sitter idag.

Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?
Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Handelskammaren och Länsstyrelsen gick samman och skapade EFL-stiftelsen 1969. Redan från början var ambitionen att utveckla reflekterande och humanistiska företagsledare med förmåga att hantera förändringar. Detta visade sig snabbt vara en framgångsrik kombination och ett vinnande koncept som kontinuerligt därefter vidareutvecklades i god samverkan med det ur EFL bildade MIL Institute.

EFL fick tidigt en särställning tack vare att vi kunde erbjuda resurserpersoner med expertkompetens inom ekonomi, management och ledarskap, samt kunskap om den senaste forskningen i kombination med praktiskt företagsledande. Kompetensmässigt låg vi väldigt långt fram, både nationellt och internationellt. Resurspersonerna i EFL:s faculty kom i första hand från Ekonomihögskolan, men också andra samhällsvetare som exempelvis beteendevetare av olika slag. Vi satsade kontinuerligt på professionell utveckling av våra resurspersoner inom EFL:s faculty.

EFL:s unikitet står sig fortfarande stark på marknaden, och att koppla ihop akademi med näringsliv är lika rätt nu som då.

Berätta om EFL:s utveckling under dina första år som EFL:s VD
Från början låg fokus på diplomutbildningarna, som än idag erbjuds i inriktningarna controller och marknadsekonom. Sedan spann det vidare och vi lanserade utbildningar, såsom Affärskunskap, som var ett första steg från universitetskurser till managementutbildningar och som än idag är ett av EFL:s mest populära program. Vi började även erbjuda Professional Updating, där vi gick igenom ny forskning inom ett visst område och dess implikationer för det praktiska arbetet i företag.

Ni utvecklade även ett Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram?
I mitt arbete med EFL i ett internationellt perspektiv insåg jag värdet och nödvändigheten med att kunna erbjuda ett avancerat Executive MBA. Vi utvecklade detta tillsammans med 10 stycken medlemsföretag och med ambitionen att utveckla ledare som kan förändra sig själva, sitt team och sin verksamhet. Executive MBA-programmet gavs sedan av EFL under 20 års tid i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Idag har det programmet vidareutvecklats till Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Vi utvecklade även EFL:s Styrelseprogram, som än idag är det bästa på den svenska marknaden och som alltid varit fullbokat långt innan programstart.

Du var också med och drev den första EQUIS-ackrediteringen?
På samma sätt som med Executive MBA, blev internationell ackreditering allt mer nödvändig, eftersom allt fler av våra internationella konkurrenter kunde erbjuda detta. Kring milleniumskiftet fick jag uppdraget av Ekonomihögskolans styrelse att projektleda ackrediteringsarbetet vilket jag gjorde med stor hjälp av EFL-resurser och 2001 fick Ekonomihögskolan sin första EQUIS-ackreditering. Ett arbete som jag är mycket stolt över att ha varit med och drivit och som möjliggjordes tack vare ett stort nätverk och många internationella kontakter.

Skräddarsydda utbildningar blev också en del av EFL:s utbud under din tid?
Precis, vi fortsatte att utveckla EFL med att erbjuda utbildningar skräddarsydda efter företags eller organisations önskemål och behov. Med möjligheten att erbjuda så hög expertis inom så många ämnesområden, och att kunna koppla ihop detta, så hade vi ett svårslaget koncept. Skräddarsydda utbildningar är ju än idag en stor del av EFL.

Hur ser du på EFL:s framtid?
EFL:s framtid är både ljus och spännande. I 50 år har EFL varit relevanta, och ska fortsätta att vara det, genom att stärka Ekonomihögskolan, vara en givande samarbetspartner till näringslivet, samt och koppla ihop akademi med näringsliv. EFL:s ambition att utveckla tänkande individer som kan utveckla företag går igen i alla EFL:s utbildningar och events, och jag ser med spänning fram emot att följa EFL och utvecklingen framöver samt med hopp om att dessa ambitioner genomförs i en internationell kontext.

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.