EFL Executive Education firar 50 år!

Sedan 1969 – samma år som en människa för första gången gick på månen – har EFL framgångsrikt levererat executive education. Under 50 år har ett unikt partnerskap med Ekonomihögskolan i Lund och en stark förankring i näringslivet gjort oss till ett av regionens starkaste varumärken för utbildningar till yrkesverksamma.

EFL:s 50 år uppmärksammar vi med en artikelserie där vi intervjuar utvalda personer som varit en viktig del av EFL genom åren. I denna artikel intervjuar vi EFL:s vd Henrik Lundgren.

Hej Henrik! EFL firar 50 år! Vad tror du är framgångsreceptet till att EFL framgångsrikt har kunnat leverera executive-utbildningar i ett halvt sekel?

EFL är en fin och välskött verksamhet som över åren byggt upp ett enormt starkt varumärke – främst i det sydsvenska näringslivet men även genom verksamhet nationellt och internationellt – genom att i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet leverera executive utbildning av hög klass till företag och organisationer. Jag tror att själva konceptet att med akademisk kunskap som bas kryddat med det senaste från praktiken designat, paketerat och levererat på ett tillgängligt sätt definitivt har varit en nyckel till EFL:s framgångar. Jag tycker att vi har knäckt koden och ur många aspekter gått i täten för utvecklingen inom detta område.

Berätta om EFL:s utveckling sedan du tog över som VD 2014.

Uppdraget när jag och en ny styrelse tillträdde den 1 april 2014 var att vidareutveckla EFL till en välskött, lönsam och relevant organisation. Det är inte utan stolthet som jag kan konstatera att vi på mindre än ett år lyckades skapa en finansiellt välmående organisation som på tre år ökade omsättningen med 150%. Att leverera med hög kvalitet har EFL gjort ända sedan starten 1969, och med det ”track record” som organisationen har så har detta nu matchats med en lika väloljad säljorganisation. Att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster med en kundnöjdhet som man kan vara mycket stolt över är en bra grund, och väl utvecklade säljprocesser är en nödvändighet för att ta EFL till nästa nivå på en stor marknad präglad av hög konkurrens.

Vad tycker du är EFL:s främsta kvaliteter?

Helt klart är en av EFL:s stora styrkor att vi är en kombination av det bästa av flera världar. Vi arbetar med högst kompetenta pedagoger och ämnesexperter från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och kombinerar detta med ”best practice”-kompetens från näringslivet, vilket ger en väldigt bra grund för utveckling av våra programdeltagare. EFL jobbar med en väl etablerad pedagogisk modell som vi under 50 år utvecklat och förfinat, där vi utgår från där kunderna står idag och bygger lärandet kring deras strategiska utmaningar. 

Vilken feedback brukar ni få från marknaden?

EFL är en naturlig partner i alla olika skeden av din karriär, och det fina är att trots att vi erbjuder en sådan bredd av program och kurser så möter vi samma varma positiva feedback från våra kunder. Den absolut roligaste återkopplingen som går att få är när projekt som utvecklats inom ramen för våra utbildningar – det kan vara nya affärsidéer, nystartade företag eller organisatoriska förbättringar – blir flygfärdiga och framgångsrika på marknaden. 

Ett annat gott betyg på EFL:s relevans är onekligen vår höga grad av återkommande kunder. Vi har varit en viktig komponent i många framgångsrika ledares och verksamhetsbyggares karriärer. Och man tröttnar aldrig på att möta människor som berättar att deras tid på våra program har varit vitala delar i deras utveckling. EFL utvecklar människor som utvecklar företag.

Varför tycker du att EFL är relevanta?

EFL har utvecklats till en ”hub” för utveckling av företag, organisationer och individer där akademi och näringsliv korsbefruktar varandra på ett konstruktivt och inspirerande sätt. Genom våra program, vårt medlemsnätverk och inte minst vårt stora alumni-nätverk skapas såväl kontakter mellan organisationer, men även ett stort utbyte mellan det regionala näringslivet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Det senare resulterar i allt från intressanta forskningsprojekt som nätverksbyggande som inte minst kommer studenterna på Ekonomihögskolans grundutbildningar till del.

Jag brukar säga att det inte finns många företag och organisationer i regionen där EFL inte har alumnirepresentation i antingen styrelse eller ledning. Detta förpliktigar onekligen, och med ett så starkt nätverk kan man få många bra saker att hända. Jag tycker att EFL har visat sin relevans genom ett antal projekt där vi kunnat dra nytta av vårt starka medlems- och alumninätverk för att kunna förverkliga samhällsnyttiga projekt. 2016-2017 genomförde EFL tillsammans med sitt nätverk två omgångar av ett integrationsprojekt för nyanlända akademiker, vilket kom igång på drygt tre månader och inte kostade en enda skattekrona – och vi har tillsammans med HD-Sydsvenskan instiftat stipendiet ”Nästa Skånska Stjärna” för att nämna några saker.

Hur ser du på EFL:s framtid och vad skulle du vilja utveckla?

EFL:s framtid är definitivt ljus. I höst startar vårt nyutvecklade executive management-program som heter Leading IMPACT och som är sprunget ur samma pedagogiska filosofi som det Executive MBA vi har levererat i partnerskap med Ekonomihögskolan de senaste 20 åren. Vidare ser jag en enorm potential i den satsning vi har påbörjat mot att utveckla utbudet mot tekniskt präglade managementutbildningar. Teknik, management och affärsutveckling kommer att vara starkt sammanflätade framöver. Nu börjar vi resan för de nästkommande 50 åren för EFL.

Fler artiklar om EFL 50 år:

Intervju med Margaretha Alexanderson
EFL-resurs och tidigare vice Styrelseordförande.

Intervju med Olof Arwidi
Tidigare rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och f.d. ledamot i EFL:s styrelse.

Intervju med Pontus Bodelsson
Författare och föreläsare, samt erfarenhet som vd för en rad bolag. Har gått EFL:s Executive MBA-program och EFL:s Styrelseprogram. Sitter med i Advisory Board för EFL:s Styrelseprogram och medverkar som föreläsare och resurs vid EFL-events och utbildningar.

Intervju med Lars H. Bruzelius
EFL:s f.d. styrelseordförande, samt managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi.

Intervju med Stein Kleppestø
EFL:s Styrelseordförande, samt forskare och managementexpert.

Intervju med Henrik Lundgren
EFL:s vd sedan 2014.

Intervju med Lennart Rohlin
En av EFL:s grundare som idag driver MiLgårdarna.

Intervju med Gösta Wijk
EFL:s första vd. En tjänst han hade i 18 år.