Jobb nästa, för deltagarna i EFLs integrationsprogram

Andra omgången av EFLs praktikprogram för nyanlända akademiker lider mot sitt slut och vi har redan nu nåtts av de glada nyheterna att flera arbetsplatser kommer erbjuda sina praktikanter anställning.

Praktikprogrammets sexton veckor innebär att deltagarna har varit fyra dagar i veckan på sina respektive praktik-arbetsplatsen och en dag på Ekonomihögskolan i Lund. För många av dem har tiden innan praktiken bestått av ständiga jobbansökningar, men inga chanser att få visa vad man kan.
– Visst kan det upplevas som en svaghet när arbetsgivare i sådan hög grad utgår från sina nätverk för att finna arbetskraft. Man går miste om många superkompetenta medarbetare eftersom man inte bryr sig om att kolla på rätt ställe, säger EFLs projektledare Peter Kjällkvist.

Med EFLs praktikprogram har många utländska ekonomer och ingenjörer fått in en fot på den svenska arbetsmarknaden och i flera fall har praktikerna övergått i anställning. Mer än hälften av deltagarna i projektets första omgång erbjöds förlängning, eller anställning efter sin praktik. Med utgångspunkt i kontakter med de deltagande företagen ser det lika lovande ut för den andra omgången.

Qian Zhao, hamnade på SWEP i Landskrona tack vare EFLs integrationsprojekt

Qian Zhao är en kinesisk ingenjör och småbarnsmamma som kom till Sverige för 2,5 år sedan då maken fick jobb som assistant professor vid Lunds universitet. Hon är specialiserad på robotics och artificiell intelligens, vilket egentligen gör henne till högvilt på den svenska arbetsmarknaden. Hon hade sökt jobb utan resultat, men när SWEP i Landskrona fick se hennes CV var de väldigt snabba att kalla till intervju.
– För mig har det svåraste varit språket och även om jag kan arbeta på engelska hos SWEP så finns det fördelar när jag kan delta på svenska. Jag har fått möjlighet att arbeta med att programmera en robot för att kunna utföra repetitivt arbete fort och noggrant. Först har det varit i simulatormodell, men nästa steg blir att bygga ett system där två robotar samarbetar.

Jag sökte jobb innan men fick inga svar, så jag är väldigt glad för den här praktiken. EFLs kursen i svensk ekonomi och management är intressant och jag förstår bättre hur både regler, ekonomi och samhället i stort fungerar här i Sverige.

Hossam Kitmitto, en av deltagarna på integrationsprojektet, menar att kombinationen av kurs och praktik varit bra

Hossam Kitmitto heter en annan deltagare. Han är nationalekonom från Syrien som har varit i Sverige i 3,5 år. Liksom Qian är även Hovsam småbarnsförälder.
– Jag är verkligen hungrig efter att börja jobba och hoppas praktiken leder fram till en sådan situation. Jag har tagit jobb som elevassistent och fritidsledare tidigare, men hoppas få jobba med ekonomi nu. Jag gillar kursen och särskilt biten och svensk handelsrätt tyckte jag hjälpte mig förstå Sverige mer än tidigare. Kombinationen av kurs och praktik är bra tycker jag eftersom det ger en bra variation mellan det praktiska och teoretiska.

Praktikprogrammets kursdel avslutas i början av mars, men för flera av deltagarna fortsätter praktikerna i några veckor till. Initiativet till EFLs praktikprogram togs tillsammans med Ekonomihögskolan under hösten 2015 och med bakgrund i de stora flyktingströmmar som kom då. Intentionen har hela tiden varit att bidra till bättre integration utifrån de kompetenser som EFL besitter. Kontakter med företag i regionen har varit till stor nytta, liksom vana vid att skräddarsy utbildningar efter deltagarnas behov. Samverkan med arbetsförmedlingen har varit en ny erfarenhet, men en positiv sådan då alla parter varit angelägna om att göra ett bra jobb för deltagarna. Företagen har å sin sida också kunnat hjälpa människor och erbjudit kvalificerade arbetsuppgifter som de själva behövde hjälp med. En win-win situation för alla inblandade.

I skenet av detta är det emellertid viktigt att komma ihåg att projektet vänt sig till personer med uppehållstillstånd, som ett led i deras etablering. Det betyder att de flesta kom till Sverige innan hösten 2015. Under 2017 kommer en stor del av dem som flydde hit och som uppmärksammades vid gränsen att övergå till etableringsfas och det betyder en utmaning för systemet, men också att tillgången på kvalificerad arbetskraft plötsligt ökar. Trots att det bara är en minoritet som har högre utbildning rör det sig om tusentals akademiker.
– EFLs råd till arbetsgivare som oroar sig för kompetensförsörjning bir i det läget att se över vilka funktioner som inte kräver avancerade kunskaper i svenska språket. I många fall kommer man långt på engelska och lägger man lite tid på att leta efter kompetensen så kommer man finna många nyanlända som står beredda att leverera så fort de bara får en chans, avslutar Peter Kjällkvist.