Integrationsprojekt för nyanlända akademiker

Tillsammans med Ekonomihögskolan och Sparbanksstiftelsen Öresund kommer EFL inom kort att dra igång ett CSR-projekt som syftar till att underlätta integration av nyanlända akademiker.

Projektet kommer i vår att ge 25 nyanlända personer med akademisk bakgrund möjlighet till 20 veckors praktik på företag i det sydsvenska näringslivet på dagtid kombinerat med utbildning i institutionell ekonomi, svensk ekonomisk historia och företagsekonomi på kvällstid. Projektet är initierat av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och kommer att genomföras av EFL. Sparbanken Skåne går genom Sparbanksstiftelsen Öresund in med finansiellt stöd för vårens pilotomgång, därefter är tanken att de medverkande företagen själva bär kostnaden. Projektet är helt och hållet av CSR-natur på så vis att projektets direkta kostnader täcks av finansieringen och ingen inblandad aktör gör någon vinst/överskott.

Är ert företag intresserade av att medverka och ta en praktikant?
Hör av er till EFLs projektledare Erik Larsson, erik.larsson@efl.se eller 0767-71 88 66.

Ytterligare information
Bakgrund, upplägg och deltagande företag (pdf)
Läs mer på 8till5 på HD-Sydsvenskan