Separera ledarskap från organisationsstruktur

”Det går inte att separera ledarskap från organisationsstruktur, styrning eller belöningsmodeller, allt hänger ihop. Och efter denna kurs kommer ni att bli riktigt duktiga på att göra situationsanpassade analyser.” Orden är Stefan Svenningssons, lärare på delkursen Organisation på första terminen inom EFLs Akademiska Diplomprogram som startade i tisdags.

EFLs Akademiska Diplomprogram består av inriktningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller. Utbildningarna vänder sig till personer som parallellt med sitt yrkesarbete vill skaffa sig kunskaper i ekonomi, marknadsföring och ledarskap.  De tvååriga diplomutbildningarna startar varje höst och består av fyra terminer.

RTEmagicC_StefanS
Stefan Svenningsson undervisar på delkursen Organisation
på första terminen inom EFLs Akademiska Diplomprogram