Ta ledningen i den hållbara transformationen

Kan man som företag bidra till att vi når de globala målen för hållbar utveckling och samtidigt stärka både affärerna och sitt varumärke? Möt Leading Impact-alumnen Emma Järund, entreprenör, konsult och föreläsare inom hållbar utveckling, som visar hur man lyckas med detta.

2015 enades världens länder om en gemensam agenda för att uppnå fyra fantastiska saker till 2030:

  • Att utrota extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Detta är stora mål som kräver massiva förändringar hos nationer, företag och individer. Och förändring tar alltid emot hos oss människor.

Att leda ditt företag genom denna förändring kräver ledarskap och mod men det underlättas också av att du har verktygen för att identifiera era behov och möjligheter, forma nya hållbara affärsmodeller och skapa förflyttning hos dina medarbetare med glädje och framtidstro.

På denna Hot Spot träffar du EFL-alumnen Emma Järund, som kommer att visa hur man som företag kan bidra till att vi når de 17 globala målen, samtidigt som man stärker både affärerna och sitt varumärke som arbetsgivare och samarbetspartner.


Emma Järund

Emma, entreprenör, konsult och föreläsare inom hållbar utveckling, samt alumn från EFL:s Leading Impact – Executive Management & Leadership Program, arbetar med att hjälpa företag som vill bidra till att vi når de 17 globala målen genom att göra massiv impact samtidigt som de stärker både affärerna och sitt varumärke som arbetsgivare och samarbetspartner.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

FAKTA

TID
9 december, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: