Teamets betydelse för framgångsrik innovation

Vad är det som gör att ett väl samspelande team kan göra en medelmåttig idé framgångsrik, medan en fantastisk idé utan ett starkt team inte når sin fulla potential? På denna Hot Spot kommer vi att diskutera innovationsprocesser utifrån hur människor möts och arbetar tillsammans när de utvecklar ny teknik eller nya satsningar.

Tillsammans med Anna Brattström, forskare inom innovation, människor, förtroende och kultur, kommer vi att belysa frågor såsom:

  • Varför är teamet ofta viktigare än själva idén?
  • Varför kämpar heterogena team ofta för att samarbeta? Och hur får man dem att fungera?
  • Vilka är riskerna med så kallad innovationsteater, dvs aktiviteter som ser innovativa ut på ytan, men som inte bidrar till verklig framgång eller vinst?

Anna Brattström

Anna är bl.a. docent i entreprenörskap vid Lunds universitet och har varit gästforskare vid Stanford University. Anna är även inne som lärare och föreläsare på EFL:s skräddarsydda utbildningar.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer >>

FAKTA

TID
10 november, kl 8.30-10.30
(vi börjar med frukostmingel)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Magnus Nenzén:
magnus.nenzen@efl.se
046-222 68 41


EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: