Hur bygger man ett starkt och hållbart varumärke i ”AI-åldern”?

Hur utvecklar och stärker man sitt varumärke i en tid präglad av hållbarhet och AI? Tillsammans med Ulrik Szokolay på Navet Analytics AB, tar vi oss an hur man i praktiken framgångsrikt arbetar med att bygga ett starkt och hållbart varumärke.

EFL Hot Spot på Hetch i Helsingborg

 

Vi lever i en tid präglad av hållbarhet och AI, två aspekter med avgörande påverkan på alla delar av vårt samhälle och därmed även på varumärken.

För att utveckla och stärka sitt varumärke är det centralt att ha en god förståelse för hur varumärke byggs och givetvis ha en god kunskap om sitt eget varumärkes styrkor och svagheter. Det är först när du vet vilka uppfattningar som finns på marknaden som du kan påverka och förändra dem.

Tillsammans med Ulrik Szokolay från vårt medlemsföretag Navet Analytics AB tittar vi på hur du praktiskt kan arbeta för att bygga ett starkt och hållbart varumärke i ”AI-åldern”. Vi drar lärdom från praktiska exempel på varumärkesutveckling, samt får en inblick i hur du och ditt företag kan identifiera både svagheter och styrkor att bygga vidare på. Frågor vi kommer diskutera är bland andra:

  • Hur identifierar man svagheter och styrkor att bygga vidare på?
  • Kan hållbarhet vara en bärande del av ditt varumärkesbygge?
  • Hur kan AI-metodik användas för att förstå människor och därmed skapa insikter som hjälper dig att bygga ett starkt varumärke?

Varmt välkommen att anmäla dig!


Ulrik Szokolay CEO Navet Analytics AB

Ulrik Szokolay

Ulrik leder arbetet gällande omvärlds- och marknadsanalys samt strategisk varumärkesrådgivning på EFL:smedlemsföretag Navet Analytics AB. Ulrik besitter drygt 25 års erfarenhet inom området med en lång rad av ledande varumärken inom ett flertal olika branscher bland referenserna.


Detta frukostseminarium arrangeras i samarbete med:

Navet Analytics AB

Navet Analytics - medlemmar i EFL:s Företagsnätverk

Navet Analytics är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag där medarbetarna samskapar värde med sina kunder. Verksamheten har specialiserade affärskonsulter med djup och bred näringslivserfarenhet i kombination med spetskompetens inom trend- och omvärldsanalys och affärs- och varumärkesstrategisk rådgivning.

HETCH

HETCHHETCH är en ideell organisation och ett tech-community för startups, scale-ups och innovativa tech-team. De stöttar startups och företag att nå exponentiell tillväxt genom att förse dem med rätt verktyg, community, evenemang och faciliteter. HETCH är beläget mitt i hjärtat av Helsingborg.

 


EFL:s företagsnätverk

 

 

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, medlemsdagar, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små! Läs mer >>

ÖPPET FRUKOSTSEMINARIUM

Datum
31 maj

Tid
kl. 08.30 – 10.30
(vi inleder med frukostmingel)

Plats
HETCH, Redaregatan 48 i Helsingborg

För vem
Kostnadsfritt och öppet för alla

ANMÄLAN