Affärskunskap

Affärskunskap

På EFL:s Affärskunskap utvecklar du din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Passar dig som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket, få bättre förståelse för ekonomiska samband, bli stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering.

Gå till kursen

Chefskap på distans

Nya förutsättningar ger nya utmaningar! Hur ställer du om ditt ledarskap när de flesta möten sker digitalt? Och hur skapar du effektiva och meningsfulla digitala möten? Vilka strukturer och ramar passar för distansarbete? Vilka arbetsrättsliga regler gäller? Utveckla din förmåga att leda på distans med EFL:s kurs Chefskap på distans – en ny ledarskapsmiljö att bemästra.

Gå till kursen

Diplomerad Controller

Diplomerad Controller är en 2-årig utbildning på deltid inom ekonomi, projektledning, strategi och ledarskap. Du kombinerar studierna med ditt arbete och tränas i att mer effektivt kunna hantera ekonomisk information. Du kommer bland annat att behärska strategi, affärsstyrning, verksamhetsplanering och ledarskap.

Gå till kursen

Diplomerad Marknadsekonom

Vill du öka din kompetens i att arbeta både strategiskt och operativt med marknadsföring? Diplomerad Marknadsekonom tränar dig i att analysera, motivera och fatta kvalificerade marknadsföringsbeslut. Detta är en bred och djup 2-årig utbildning på akademisk nivå inom strategisk och operativ marknadsföring.

Gå till kursen

EFL Affärsstyrning

EFL Affärsstyrning – verksamhetsstyrning på djupet och bredden. Ger dig nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på verksamheter. Efter sex månader kommer du att vara bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.

Gå till kursen

EFL Ledarskap i organisationer

Stärk din kompetens inom organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Gå till kursen

EFL Marketing

EFL Marketing – en marknadsföringsutbildning som går både på djupet och bredden. Du utvecklar dina färdigheter och får nya verktyg för att kunna arbeta bättre genom hela marknadsföringsprocessen, från strategi till genomförande.

Gå till kursen

EFL:s Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram är en exklusiv utbildning i Corporate Governance. Det är den enda av sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan 2000. Programmet ger både formell kunskap och större insikt om hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Gå till kursen
Executive MBA

Ekonomistyrning

Ger dig fördjupade kunskaper i ekonomistyrning. Du kommer bland annat att lära dig grundläggande begrepp, produkt-, bidrags- och investeringskalkylering, självkostnadskalkyler och budgetering. Vi träffas vid åtta tillfällen under åtta veckor.

Gå till kursen
Executive MBA

Executive MBA

En Executive MBA vid EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger deltagaren och dess företag en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Gå till kursen

Extern redovisning och Räkenskapsanalys

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i extern redovisning. Du kommer att behärska grundläggande begrepp, löpande bokföring, dubbel bokföring, bokslut, årsredovisning, och räkenskapsanalys.

Gå till kursen

Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och styrelser

Vi befinner oss i den största ekonomiska krisen i modern tid, vilket innebär både stora risker och möjligheter som företagsledningar och styrelser behöver reflektera kring och inkorporera i sin strategi. På EFL:s anpassade halvdagsmodul för styrelser och ledningsgrupper får ni förståelse för samhällsutvecklingen och verktyg att kunna följa skeendet och koppla till ert företag.

Gå till kursen

Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap

Utveckla ditt mindset, skillset och din verktygslåda för att kunna driva och hantera förändringar! På Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap får du under 9 dagar verktygen för att kunna tackla din organisations förändringsutmaningar och för att hitta din personliga kod för att bedriva framgångsrikt förändringsarbete.

Gå till kursen

Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

Hösten 2019 startar EFL:s nya flaggskeppsprogram Leading IMPACT – executive leadership and management program, som är en vidareutveckling av vårt mycket uppskattade Executive MBA-program och ett ovärderligt verktyg för dig som vill utveckla dig och samtidigt ta din verksamhet till nya nivåer.

Gå till kursen

Making Your Business Digital

Making Your Business Digital – Strategies for developing digital business models ger dig förutsättningar, metoder och verktyg att utmana och utveckla ditt företags befintliga affärsmodeller med hjälp av digitala möjligheter.

Gå till kursen

Organisation – strategi, struktur och styrning

Kursen Organisation – strategi, struktur och styrning ger dig verktygen för att ur ett managementperspektiv analysera och förstå organisationen ur olika intressenters perspektiv, relationen mellan organisationers olika delar, samt hur man mest effektivt arbetar för att skapa förändring i en given organisationsmiljö.

Gå till kursen

Performance Management

Det som följs upp blir gjort! Hur bedömer jag som chef mina medarbetares prestationer och vad kan jag som chef göra för att stödja en bättre resultatuppfyllnad?

Gå till kursen

Strategic HR Excellence Program

Strategic HR Excellence Program ger dig den verktygslåda du i HR-rollen behöver för att framgångsrikt kunna ta plats i styrelser och ledningsgrupper. Under 4 dagar utvecklar du din strategiska förståelse, språk och förmåga att effektivt kunna bidra till din organisations utveckling.

Gå till kursen