Avsiktsförklaring

EFL_Lund_3Senast måndagen 3/10 behöver vi ha fått in profiler för att kunna genomföra en matchning. Tillsammans med arbetsförmedlingen kommer EFL att plocka ut 3-5 kandidater till varje praktikplats som ni får möjlighet att intervjua under v. 41 eller tidigare. Observera att vi påbörjar matchning så fort vi fått in profil så i bästa fall är processen klar i god tid före slutdatum.

Kursen börjar 24/10, vi anordnar en kickoff två veckor senare och det avslutas under första veckan i mars.

Vi har sedan vårens pilotomgång utvärderat projektet och genomfört några justeringar inför hösten. Upplägget skiljer sig en aning från första gången i det att praktikanterna förväntas vara på arbetsplatsen 4 dagar i veckan och så har vi en dag helt dedikerad till utbildning.

Utbildningens innehåll kommer spänna över ekonomisk historia, företagsekonomi med inriktning på svenska förhållanden, samt juridik i form av avtalsrätt, köplag, konsumenträtt med mera. All utbildning hålls av lärare från Lunds universitet.

Av de sexton veckor som praktiken går, begär vi att minst tio ska överlappa tidsmässigt med utbildningen.

Klicka här för att komma till avsiktsförklaringen

Efl