Affärslogik på Skanska

Forskning och Utvecklingsteamet på Skanska ville bli vassare på att beskriva projektförslag med en tydligare koppling till affärsnyttan. Resultatet blev ett skräddarsytt program som omfattade sex dagar under ett drygt halvår. Programmet skräddarsyddes och anpassades helt utifrån gruppen, både vad gäller innehåll och form. Till exempel arbetade gruppen i hög grad med deltagarnas egna skarpa aktuella case. Programmet omfattade bland annat strategi och organisatorisk förändring, affärsmodellsutveckling, teknikutveckling och metoder för påverkan och kommunikation.

Skanska

Joakim Jeppsson och Sofia Skoglösa på Skanska:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Affärsnyttan och att skapa en bättre förståelse! Vi har teknikkunskap, och ville kunna koppla detta bättre till hur man med affärstermer blir vassare på att beskriva projektförslag med en tydligare koppling till affärsnyttan. Vi kände att vi behövde utvecklas strategiskt och kommunikativt. Tanken var också att få verktyg för att knyta Forskning och utveckling, FoU, hårdare till linjeverksamheten.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er? 
Definitivt den akademiska kopplingen Vi är ett gäng akademiker och denna ingång gjorde det enklare att mötas och gav stor trovärdighet.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget? 
Vi kom till EFL med en ganska vag beskrivning. Efter diskussioner kom EFL med ett förslag på upplägg som vi tyckte kändes rätt.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång? 
Vi har allihop en betungande löpande verksamhet, men upplägget anpassades efter oss, så att det skulle passa gruppens förutsättningar. Till exempel körde vi några tillfällen via video för att göra det rationellt, vilket även stämmer bra överens med vår hållbarhetsprofil på Skanska. EFLs utbildare var öppen och nyfiken på vår verksamhet. Detta skapade ett givande och tagande samarbete som båda parter lärde sig mycket av.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan?
Alla har nog en personlig nytta, där tankesätten och verktygen används när det gäller att strukturera och planera, och här har vi nog blivit mer effektiva. Sedan är återigen affärsmässigheten oerhört viktig. Den mätbara nyttan är det för tidigt att utvärdera så här kort efter avslutad insats.

KORTA FAKTA
Sammankomster: 4 heldagar och 2 halvdagar virtuellt
Antal deltagare: 7 stycken

Efl