Affärsmannaskap för hela företaget

För att utveckla personalen i att ännu skickligare kunna koppla ihop ekonomi, kundnytta och strategi valde MKB Fastighets AB att låta samtliga 270 anställda utvecklas inom affärsmannaskap. Det blev en skräddarsydd lösning som varade i 2-4 dagar under en period på nio månader. Resultatet var fördjupade kunskaper bl.a. i att förstå och använda ekonomiska begrepp, kundnytta och lönsamhet. Det hela avslutades med en gemensam dag med interaktivt gruppspel på Amiralen i Malmö.

EFL_Foretagsanpassat_mkb

Weronica Greberg på MKB Fastighets AB:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Vi vill att våra ledare och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor ska kunna känna sig säkrare när de arbetar med arbetsrätt. Syftet har varit att ge en allmän kunskap och insikt i området men också att väcka intresse för dessa frågor och förståelse för varför de finns.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
EFL hade ett stringent och genomarbetat upplägg med en tydlig röd tråd.

Upplägget hade en tydlig målkoppling till MKB med kundanpassade live cases som vi trodde skulle tilltala även ”icke-ekonomer” inom företaget. Ett intressant och spännande upplägg för den avslutande dagen var också avgörande för att vi valde EFL, berättar Weronica Greberg, controllerchef på MKB.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Kreativt och kundanpassat kursupplägg med stark koppling till MKB som genomfördes av pedagogiskt duktiga lärare.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan?
Förekomsten av värdeskapande affärer, det vill säga intäkter och kostnader i relation till kundnyttan diskuteras i allt fler sammanhang inom organisationen. Vi ser även att ekonomi och vikten av goda affärer har avdramatiserats och ses allt mer som något naturligt inom organisationen.

KORTA FAKTA
Sammankomster: 2-4 heldagar
Antal deltagare: 270 stycken

Efl