Arbetsrättsprogram på Perstorp

Första gången EFL fick i uppdrag att ta fram ett arbetsrättsprogram för Perstorp var 2008. Sedan dess har vi genomfört sju stycken program skräddarsydda för de chefer på Perstorp, som i det dagliga kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Programmet har gett dem en allmän kännedom om arbetsrättsområdet, väckt  intresse för de arbetsrättsliga frågorna, höjt kunskapen, samt gett insikt i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det har hela tiden varit en tydlig koppling till Perstorp, där vi använt deltagarnas egna arbetsrättsliga frågor, funderingar och utmaningar, inom områden såsom arbetsrättsliga projekt, anställningsskydd, MBL, kollektivavtal och arbetsmiljö.

EFL_Perstorp_Asa_Frohm

Åsa Frohm på Perstorp:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Vi vill att våra ledare och andra som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor ska kunna känna sig säkrare när de arbetar med arbetsrätt. Syftet har varit att ge en allmän kunskap och insikt i området men också att väcka intresse för dessa frågor och förståelse för varför de finns.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
Att EFL arbetar gränsöverskridande med att, som i detta fall, visa hur teori, lagar och avtal kopplas till och används i praktisk verksamhet.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?
Vi hittade snabbt en bra process, där vi skräddarsydde ett tvådagarsprogram som bygger på den arbetsrättsliga lagstiftningen, men också med en nära koppling till vår policy. Det var också viktigt att ge utrymme för deltagarnas konkreta frågeställningar, resonemang och diskussioner.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Vi har fått mycket god respons från våra deltagare. Utbildaren har stor kompetens

inom arbetsrätt och är en mycket uppskattad och inspirerande kursledare. Han lyckas vända ett ämne som många betraktar som ”nödvändigt men torrt” till något spännande, intressant och användbart.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan?
Att våra ledare fått större kunskap i hur man hanterar olika arbetsrättsfrågor, att det både är en nödvändighet och en trygghet att känna till hur det fungerar.

KORTA FAKTA
Sammankomster: 2 heldagar
Antal deltagare: Cirka 15 st/grupp

Efl