DIGITAL MARKETING

 

För många företag blir digital marknadsföring en allt mer betydelsefull framgångsfaktor. Vad är digital marknadsföring och hur kan det användas? På vilket sätt kan det bidra till att min organisation når sina affärsmål? Med vilka kriterier kan jag utvärdera styrkan i en digital marknadsföringsstrategi och vilka komponenter borde ingå? Under tre dagar utforskar och stärker du din förståelse för ett antal såväl strategiska som taktiska aspekter kopplade till digital marknadsföring.

 

What every manager should know

Att skaffa sig skarpa verktyg och metoder för att stärka och få utväxling på sin digitala närvaro blir allt mer nödvändigt. Gäller det även ditt företag? Troligen. Oavsett om du sitter som VD, del av en ledningsgrupp, affärsansvarig, chef eller projektledare är det därför viktigt att stärka förståelsen för området.

I ett workshop-format varvas intressanta och interaktiva diskussioner med case och övningar för att du ska utveckla din förståelse för såväl strategiska som taktiska aspekter kopplade till digital marknadsföring och just ditt företag eller organisation.

Skarpa utmaningar – skarpa lösningar

Under tre dagar fokuserar vi på dina aktuella affärsutmaningar. Tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter, samt genom ett stort erfarenhetsutbyte i gruppen, möter vi aktuella frågor som dagens företag står inför. Vi skapar en bank med relevanta, konkreta och effektiva verktyg för just din verksamhet, som du omgående ska kunna ta hem och omsätta.

Pedagogiken, som är inspirerad från vårt Executive MBA-program, kan liknas vid hybrider av färdighetsträning, utbildning och erfarenhetsutbyte – allt med den senaste forskningen som bas.

Innehåll

I ”Digital Marketing – what every manager should know” utvecklar du din förståelse för såväl strategiska som operativa aspekter av digital marknadsföring.

  • Vad är Digital Marketing och hur kan det användas?
  • Med vilka kriterier kan jag utvärdera styrkan i en Digital Marketing-strategi?
  • På vilket sätt kan det bidra till att min organisation når sina affärsmål?
  • Vilka komponenter, verktyg och metoder finns tillgängliga inom digital marknadsföring och hur ska de användas enskilt och tillsammans för att driva försäljning eller uppnå andra mål?
  • Hur kan digital marknadsföring vara en del av en större digital transformation av ert företag?
  • Hur avgörande är digital marknadsföring för ditt företags eller organisations framgång?

Uppbyggnad

1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd.

För dig

”Digital Marketing – what every manager should know” vänder sig till dig som behöver stärka förståelsen för såväl strategiska som taktiska aspekter kopplade till digital marknadsföring. Du vill få en introduktion till vilka verktyg och metoder som finns inom området och hur de kan användas. Men du vill också lära dig hur digital marknadsföring kan användas i eller påverka just ditt företag eller ansvarsområde, och på vilket sätt det kan bidra till att du når dina affärsmål. I detta ingår bl.a. att lära sig en begreppsapparat och att förstå vilka frågor som måste ställas till kollegor eller kommunikationsleverantörer för att bättre förstå och utvärdera satsningar inom digital marknadsföring.
Eller kanske du redan idag jobbar operativt med digital marknadsföring men behöver bättre förstå det större och mer strategiska spel inom vilket verktygen och metoderna används.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. Du möter ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice och guidar dig i dina skarpa utmaningar. Läs mer om EFL-teamet

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Olsson
046-222 68 47
andreas.olsson@efl.se

Henrik Lundgren
046-222 68 42
henrik.lundgren@efl.se

 

Efl