Ekonomi och juridik i ett ledarperspektiv

Drivkrafterna till denna utbildning var att öka deltagarnas förmåga att till exempel göra investeringsbedömningar, att förstå de juridiska aspekterna i olika typer av avtal, att med ökad kompetens och trygghet inom ekonomi och juridik kunna fatta än mer underbyggda beslut i det såväl operativa som strategiska arbetet. Insatsen byggdes upp med en mix av utbildning, handledning och projektarbete fördelat över cirka 10 veckor på plats ute på Sysav på Spillepengen.

Lars Jacobsson, Avdelningschef Energianläggningar/Departement manager Energy facilities, Sysav Industri AB:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Initialt kände vi ett behov av att fördjupa oss inom ekonomi och att många inom organisationen behövde en ökad förståelse kring vad vi behöver tänka på när vi gör beställningar och en bättre kostnadsmedvetenhet. Detta kombinerade vi sedan med avtalsjuridik.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
Vi hade haft funderingar kring en företagsanpassad utbildning och kom i kontakt med EFL. Vi gillade kombinationen med akademi och näringsliv. Dessutom fick vi en mycket bra kontakt och ett stort förtroende för EFL.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?
Vi träffade EFL och diskuterade fram ett bra upplägg som vi kände oss väldigt nöjda med.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Jag tyckte att det fungerade utmärkt och att upplägget var väl genomtänkt med många kopplingar till hur det fungerar i vår verksamhet. Trots att vi som deltagare hade väldigt olika ingångsvärden lyckades läraren få ihop det på ett positivt sätt. Att knyta ihop nya kunskaper med hur det är i vår egen organisation och vad vi kan förbättra ger ytterligare en dimension till lärandet. Dessutom hade vi roligt med många skratt under utbildningen, vilket var lärarnas förtjänst.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan/effekten?
Förbättrade grundläggande ekonomikunskaper och en djupare förståelse för avtal och vad man bör tänka på.

KORTA FAKTA
Sammankomster: 6 halvdagar utbildning och 2 halvdagar handledning
Antal deltagare: 18 stycken

Efl