Ledning, organisation och processer

Ett skräddarsytt ledarskapsprogram för ledare och tränare blev lösningen för Helsingborgs Simsällskap för att få hjälp med att hitta nya och konstruktiva förhållningssätt till utmaningarna de möter i rollen som ledare. Utbildningsdagarna kretsade kring olika teman kopplade till ledarskap, såsom chefskap, organisationskultur och kommunikation.

EFL_MRS_C_Henric_Cleverdal_5282_webb

Henrik Cleverdal, Klubbdirektör, Helsingborgs Simsällskap:

 

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Drivkraften för att beställa en utbildning från EFL var att personalen i föreningen skulle få en djupare förståelse och gemensam utgångspunkt i ämnet ledarskap. Att både få en teoretisk historik, men framförallt att diskutera olika aspekter av ledarskap utifrån senaste rönen.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
Jag har själv gått utbildningen Ledarskap i organisationer, vilket var givande, så det fanns ett förtroende för EFL och den lärare som skulle genomföra utbildningen i föreningen. Kopplingen mellan EFL och Lunds universitet ger utbildningen en kvalitetsstämpel. Den akademiska närheten är positiv jämfört med andra mer eller mindre ”flummiga” ledarskapsutbildningar.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?
Vi hade en idé om vad utbildningen skulle innehålla och hur många tillfällen vi kunde avsätta. Utifrån det så diskuterade vi vid ett par tillfällen med EFL och de kom med förslag på innehåll utifrån vår inriktning. Efter att ha bollat det fram och tillbaka några gånger kom vi fram till ett upplägg som kändes bra.

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Utbildningen var fördelad på fyra tillfällen över drygt ett halvår. Inför varje tillfälle så gjorde vi en avstämning om agendan och innehållet. Efteråt justerades kommande tillfälle utifrån vad som kommit upp i utbildningen. Hade vi ett ämne som var extra intressant så togs det upp vid kommande tillfälle.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan/effekten?
Det som de flesta pratar om efter utbildningen är när vi gjorde en personlighetsanalys och sedan diskuterade kommunikation. Insikten om hur olika personer i vårt team kommunicerar och hur kommunikationen behöver anpassas var givande. Vi fick även en ökad medvetenhet om komplexiteten i ledarskap. Det finns inget enkelt ”recept” som passar i alla situationer.

Efl