SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT

 

– konsten att hantera avbrottsrisker i flödeskedjor

I samband med Corona-pandemin har vikten av hantering av avbrottsrisker i flödeskedjor blivit extra påtaglig. Att som företag ha kunskap för att metodiskt kunna identifiera, ekonomiskt värdera, och inte minst förebygga risker i värdekedjan vid avbrott eller störningar är värt sin vikt i guld när man står inför faktum. Supply Chain Risk Management – konsten att hantera avbrottsrisker i flödeskedjor är ett skräddarsytt koncept som ger ert företag värdefulla verktyg i er riskhantering.

 

Säkra verksamhetens långsiktiga effektivitet

En organisations verksamhet utsätts hela tiden för oli­ka typer av avbrott. Orsaken kan vara allt från planeringsmissar, fel i lagersaldon och kvalitets­problem till maskinhaverier, konkurser och bränder till pandemier och naturkatastrofer. Flertalet av dessa avbrott hanteras med välkända metoder som buffertlager, omplanering och övertid och får inga allvarligare följder. Under vissa omständigheter kan dock störningar, även om de skett flera led bort, få mycket stora negativa ekonomiska konsekvenser. För den långsiktiga effektiviteten måste man därför alltmer tänka i kedjor av företag (supply chains), intressera sig för sårbarheten i hela försörjningskedjan och hitta nya kreativa sätt att hantera sina avbrottsrisker. Kort sagt att skaffa sig bättre kunskaper och beredskap samt att arbeta förebyggande.

Förebygg sårbarhet i organisationen

Kursen Supply Chain Risk Management – konsten att hantera avbrottsrisker i flödeskedjor riktar sig till organisationer som inom en utvald del av sin verksamhet vill identifiera avbrottsrisker och kunna värdera dessa i ekonomiska termer.

Genom denna skräddarsydda företagsanpassade kurs får företaget möjlighet att arbeta fram konkreta förslag till nya sätt att hantera organisationens aktuella avbrottsrisker samt öka sin allmänna kompetens inom området.

Innehåll

Kursen anpassas till era konkreta aktuella utmaningar och dess karakteristika och behov. Utbildningen kan även skräddarsys utifrån ett partnerkoncept där två företag med olika inriktning går samman för att tillsammans lära av varandra om bedömning och värdering av avbrottsrisker samt hantering av dessa risker.

Under kursens gång presenters och diskuteras flera olika verklighetsbaserade case. Kursen består av sammanlagt 10 timmar fördelat på tre moduler:

Modul 1
Omfattning: 4 timmar

 • Coronakrisen – en ögonöppnare
 • Introduktion till Supply Chain Risk Management
 • Genomgång av riskbedömning
 • Förenklad och avancerad riskberäkning
 • 15-modellen för avancerad riskberäkning utifrån verksamhetens förutsättningar
 • Vad är kritiskt?
 • Chain of Criticality

Modul 2
Omfattning: 3 timmar

 • Tillämpad riskberäkning
 • Riskvärdering och riskhantering
 • Modell för generering av nya kreativa riskhanteringsalternativ
 • Modelltillämpning för företagets unika förutsättningar

Modul 3
Omfattning: 3 timmar

 • Diskussion av case kring riskhantering
 • Implementering av nya sätt för hantering av företagets avbrottsrisker.
 • Framåtblick. Vad händer efter att Corona-krisen är över? Vad har vi lärt? På vilket sätt kommer vi/företaget/samhället att förändra sitt grundläggande riskbeteende. Hur kan vi ligga tidigt i denna process?

Programansvarig

Kursen leds av Ulf Paulsson, Ek. lic. och Tekn. doktor med över 20 års erfarenhet av Supply Chain Risk Management, i forsknings-, undervisnings- och konsultsammanhang. Hans doktorsavhandling på området har hittills laddats ned från över 130 olika länder. Ulfs forskning är inriktad på praktisk nytta i konkreta beslutssituationer och han är huvudförfattare till boken Säkrare flöden genom effektivare riskhantering, vilken ingår i kursdokumentationen.

Startdatum och omfattning

Programstart: Programmet skräddarsys efter ert företags unika förutsättningar. Kan även ges som ett partnerprogram, där två företag går samman för att tillsammans lära av varandra.
Omfattning: 3 tillfällen (totalt 10 timmar)
Plats: Hos er eller hos EFL i Lund

Anmälan

Kursen erbjuds som företagsanpassad utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se.

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Andreas Olsson
046-222 68 47
andreas.olsson@efl.se

Henrik Lundgren
046-222 68 42
henrik.lundgren@efl.se

 

Efl