Att tänka Key Account Management i offentlig sektor

Verksamhetsanpassat på Region Skåne

Regionservice (inom Region Skåne) etablering av en ny KAM-funktion (Key Account Management), med uppdraget att fungera som ett nav för alla olika typer av leveranser från Regionservice till kunderna, ledde till en verksamhetsanpassad utbildning på EFL. Syftet var att få stöd i att ytterligare stärka den nya funktionens uppdrag, tydliggöra rollfördelning mellan funktionen och andra delar inom Regionservice, samt att öka affärsmässigheten i kontakterna mellan Regionservice och dess kunder.

EFL_MRS_C_Annelie_Carlsson_Region_Skane_4482

Annelie Carlsson, Divisionschef och ansvarig för den nya KAM-funktionen, Region Skåne:

Vad var drivkraften till att beställa utbildningen?
Då jag för några år sedan gick programmet EFL Affärskunskap fick jag en superpositiv bild av EFL och av utbildarna överlag – väldigt professionella och tillförde den kompetens som jag bedömde var värdefull för att utveckla min verksamhet.

Vad var det i EFLs profil som tilltalade er?
Bredden, det vill säga ett globalt perspektiv på de frågeställningar som jag behövde ha belysta och som i delar baserade sig på evidensbaserad forskning.

Hur funkade processen när ni tillsammans med EFL tog fram utbildningsupplägget?
Smidigt!

Hur upplevde ni att det fungerade under utbildningens gång?
Ett gott engagemang som gjorde deltagarna engagerade.

Vilken tycker ni, så här i efterhand, har varit den största nyttan?
Att få möjligheten att få tillgång till ett professionellt bollplank med ett globalt perspektiv på aktuella frågeställningar.

Efl