2023 – ett år i ekonomisk motvind?

Energipriserna skenar, inflationen är hög och räntorna stiger. Är de goda tiderna definitivt över? Går vi mot en kort eller en lång lågkonjunktur? På vår Hot Spot den 2 december kommer EFL:s Fredrik N G Andersson att prata om det makroekonomiska klimatet och den ekonomiska politiken det kommande året.

EFL:s Fredrik N G Andersson är nationalekonom vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och flitigt förekommande i tv, tidningar och annan media

Rekordhöga elpriser, hög inflation och räntor som stiger. Detta samtidigt som världshandeln lider av flaskhalsar och krig i Europa. På denna Hot Spot tar Fredrik N G Andersson oss igenom hur utsikterna ser ut det kommande året för den svenska, europeiska och globala ekonomin.


Fredrik N G Andersson

Fredrik är docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt lärare på EFL:s managementutbildning Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program , där han håller i tredagarsmodulen Politics, Money markets and return on investment.

Aktuella intervjuer med Fredrik:

Och läs Fredriks inlägg på LinkedIn om inflationen >>


Mpya Finance

EFL:s medlemsföretag Mpya Finance, som är ett konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, har sedan bolagets start 2016 arbetat för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och rekryteraren i sin bransch. Utifrån ledorden enkelhet, engagemang och delaktighet som grund arbetar Mpya Finance för att bli snabbare, mer välkomnande och mindre stelbenta. Läs mer om Mpya Finance >>


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

FAKTA

TID
2 december, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47


Denna Hot Spot-träff erbjuds i samarbete med EFL:s medlemsföretag:


Och tillsammans med:

ANMÄLAN

Efl