Ekonomen i ledningsgruppen

Caroline Hellström

Caroline Hellström

Onsdagen den 25 februari 2015 inleder vi vårens Ex Ante Ekonomi med det spännande temat: Ekonomen i ledningsgruppen.

Förmiddagen inleds med en presentation av en studie av ekonomrollen i offentlig sektor. Studien är den tredje på 15 år och under dessa år har sektorn alltmer kommit att likna det privata näringslivet i sitt sätt att styra och organisera verksamheten. Målstyrning och resultatfokus bygger på en företagsekonomisk rationalitet. Därför borde ekonomens roll i offentlig sektor vara självskriven. Men det är den inte! Samma frustration nu som då.

Ekonomen saknar tydlig organisatorisk identitet. Redovisningsexpert, analytiker eller konsult åt budgetansvariga icke-ekonomer. Ibland ledningsstöd, ibland med ledningsansvar. Är floran av roller och funktioner ett problem? Hur ser det ut i privata företag? Hur påverkar otydligheten rekrytering? Behöver ekonomen standardiseras?

Vi får besök av Caroline Hellström, PUMAR vid Ekonomihögskolan i Lund. Nätverksträffen leds av Johan Dergård från Ekonomihögskolan i Lund. Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring frågorna ovan.

Faktaruta

Tid: 25 februari kl. 8.30-11
(frukost från kl. 8.00)

Plats: EFL, Scheelevägen 15b, Lund

Ytterligare information: Anna Sjöberg Petersson anna.sjoberg_peterson@efl.se eller 046-222 68 41

Efl