30/9: Strategier för företagsutveckling och förändringsarbete

Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete är en viktig pusselbit för många verksamheter. Men vad krävs för att lyckas med förändringsarbete? Vad tar man utgångspunkt i och hur går man tillväga? På denna HotSpot diskuterar vi detta tillsammans med Carl-Johan Asplund, Lunds Tekniska Högskola, samt Lars Bruzelius och Gösta Wijk, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

På denna Hot Spot sätter vi fokus på utveckling och förändring i företag. Vi kollar på definitionerna, prioriteringar och framgångsfaktorer.

Tillsammans med Lars Bruzelius och Gösta Wijk, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och Carl-Johan Asplund, Lunds Tekniska Högskola, diskuterar vi bland annat följande frågor:

– Har ni ett etablerat tillvägagångssätt för att arbeta med utveckling och förändring i er verksamhet?

– Vad börjar man med och varför?

– Hur kan man arbeta med hjälp av en referensram, begrepp, modell, teori, metod?


Carl-Johan Asplund

Carl-Johan är forskare och föreläsare i marknadsföring/innovation vid Lunds Tekniska Högskola, samt aktuell med boken Reflect, Play & Do 0.9 – Managementkunskaper som gör skillnad. Carl-Johan är även en av lärarna på Affärskunskap – en 8,5 dagars kurs i ekonomi för icke-ekonomer, samt flera av våra företagsanpassade utbildningar.

Lars Bruzelius

Lars är managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi, samt EFL:s f.d. styrelseordförande. Lars har bland annat skrivit böckerna Management: att leda verksamheter och människor och Integrerad organisationslära tillsammans med Per-Hugo Skärvad.

Gösta Wijk

Gösta Wijk

Gösta är docent, lärare och forskare inom manage­ment, strategi och ledarskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Parallellt med detta var han EFL:s vd under 18 år.


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till Hot Spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
30 september, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

KONTAKTA OSS
Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: