Hur skapas ett effektivt styrelseteam?

958941ffe2I styrelsearbete kan vi ticka av de klassiska förutsättningarna för gruppeffektivitet: ”utmanande uppgift” samt ”klara och mätbara mål”. Det är en grannlaga och kompetenskrävande uppgift att vara ytterst ansvarig för ett bolags bästa och den övergripande strategiska inriktningen. Det team vi kallar styrelse behöver nå optimalt utfall, på optimal tid, för att skapa värde. Och samtidigt vara heterogent sammansatt för att täcka så många perspektiv som möjligt. Hur svetsar vi då samman styrelseteamet och tränar samarbetet?

Vi gästas av Sophie Persson som är en av resurserna på Styrelseprogrammet.

Sophie Persson är idag professionell styrelseledamot och styrelseutbildare och harr mångårig erfarenhet som företagsledare. Genom sitt engagemang i olika branscher, internationellt och lokalt, som egen företagare och anställd VD, som styrelseledamot, i avlönade så väl som ideella uppdrag har Sophie idag ett brett nätverk som sträcker sig över alla idag yrkesverksamma åldrar. Moderator denna eftermiddag är Matts Kärreman, programansvarig för Styrelseprogrammet samt universitetslektor och forskare inom corporate governance vid Lunds universitet. Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring frågorna ovan.

Faktaruta

TID: 26 november kl. 15.00 – ca 18.00 Vi startar kl. 15.00 med mingel och avslutar cirka 17.30 med lite förfriskningar.

PLATS: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8 Malmö.

ANMÄLAN: ann-mari.nilsson@efl.se
Anmälan är bindande. (Avanmälan senast tre dagar före träffen annars debiterar EFL 300 kr)

Efl