I kölvattnet av Brexit – vad betyder egentligen utträdet?

exante_28okt16Storbritannien har lagt sin röst och kommer att lämna EU – eller?

Välkommen till denna Ex Ante Ekonomi-träff för att orientera dig närmare kring en av de senaste årens större politiska händelser och få en uppfattning om hur det kan komma att ha en betydelse även i ett svenskt perspektiv. Knutet till utträdet finns en rad brännheta frågor:

  • Vilka effekter kommer omröstningen få för Storbritannien?
  • Vad händer på kort sikt? Vad händer på längre sikt?
  • Vilka alternativ finns för att ersätta EU-medlemskapet?
  • Vilka är de största utmaningarna?
  • Vad kan utträdet betyda för Sverige?
  • Är det helt säkert att Storbritannien verkligen kommer lämna EU?

Från EFLs sida är det Maria Persson, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet som under en spännande träff närmare ger perspektiv på ovan högaktuella frågor.

FAKTA

TID
28 september kl. 08.30-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15 B, Lund

MER INFO
Kontakta Per Malmberg
per.malmberg@efl.se
046 222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl