Leda förändring i en snabbrörlig värld
Varför förändra när allt går så bra – eller?

”Slaget om kompetensen”, ”Jag, jag, jag – individens behov banar väg” och ”Vad ska vi leva av när alla startar café?”. De här är några av de trender som företag och organisationer möter i dagens samhälle. Under höstens gemensamma Ex Ante-träff den 3 december diskuterar vi Change Management och behovet av att leda förändring i en allt mer snabbrörlig värld. 

Globaliseringen har bidragit till länder, regioner och städer konkurrerar allt mer om var människor ska bo, arbeta, starta företag, investera och turista. Både nationella och multinationella företag betonar att kompetens och utbildad arbetskraft är kritiska faktorer när man planerar för framtida satsningar. Tillgång till kunskap och expertis kommer att vara en avgörande faktor om man vill locka till sig företag i framtiden och av största betydelse för den regionala utvecklingen.

Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora möjligheter och utmaningar på grund av den snabba förändringen i samhället. Individualisering, den tekniska utvecklingen, ökad mängd information och den allmänna accelerationen gör att människor ökar sina krav på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet.

Under vår träff får vi lyssna till och diskutera med Linda Fastén, biträdande kommunikationsdirektör i Helsingborgs stad. Linda Fastén är mellanrumsledare och processkonsult med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete. I bagaget ligger bland annat framtagandet av Helsingborgs vision Helsingborg 2035, visionsfond för invånare och stadsövergripande trend- och omvärldsanalyser. Stadens förändringsarbete med fokus på kultur, struktur och riktning har gett resultat. I år är Helsingborg utsedd till Sveriges IT-kommun och nominerad till Sveriges kvalitetskommun.

 

FAKTA

TID
Torsdagen den 3 december kl. 14.00-16.30 (mingel från 13.30)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
kontakta Anna Sjöberg Petersson
anna.sjoberg_petersson@efl.se
046-222 68 41

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl