Makt och politik i organisationer

På denna träff med EFLs nätverksgrupp Ex Ante HR diskuterar vi makt och politik i organisationer. Politik och makt brukar ofta betraktas som något dåligt, irrationellt och hämmande för organisationer.

  • Men varför syns då politiken fortfarande så närvarande i våra moderna och rationella organisationer?
  • Vilka är egentligen politikens bakomliggande orsaker?
  • Vilka konsekvenser har politik på jobbet?
  • Vem är politisk och vem är det inte?

Dessa och många andra frågor diskuteras under ledning av universitetslektor Martin Blom från Ekonomihögskolan. Martin berättar om sina erfarenheter från konsultfirman Accenture och sin forskning om förändringsarbete i organisationer.

Efl