Medierelationer – när fungerar det bra?

0ed2735d4a”Medierelationer kommer aldrig att handla om samarbete…men det betyder inte att det finns en inneboende konflikt i relationen mellan företag och medier…”

På Ex Ante Marknads nästkommande träff diskuterar vi ämnet medierelationer. Tomas Frostberg, Ekonomisk Krönikör på Sydsvenska Dagbladet och Maria Bergving, Informationschef på Cardo gästar oss.