Medierelationer – när fungerar det bra?

0ed2735d4a”Medierelationer kommer aldrig att handla om samarbete…men det betyder inte att det finns en inneboende konflikt i relationen mellan företag och medier…”

På Ex Ante Marknads nästkommande träff diskuterar vi ämnet medierelationer. Tomas Frostberg, Ekonomisk Krönikör på Sydsvenska Dagbladet och Maria Bergving, Informationschef på Cardo gästar oss.

Efl