Morgondagens kompetensförsörjning

Pia Sander
Hur ska företag och organisationer hantera sin ledarförsörjning för att anpassa sig till omvärldens snabba förändringstakt?
På vår gemensamma Ex Ante-träff den 28 maj diskuterar vi individers ökade krav på flexiblare anställningsformer såväl som organisationers varierande kompetensbehov i dess olika faser.

Interim Management är idag inte enbart ett internationellt fenomen.  Forskning visar att organisationer som väljer flexibla lösningar har lättare att vara innovativa och ändra kurs.

Vi får lyssna till och diskutera med Pia Sander, VD för InterimMinds med lång erfarenhet av interim management.  Hon har arbetat som interimschef, management konsult och anställd VD, senast på EFL fram till 2012.

FAKTA

TID
28 maj kl. 14.00-16.30 (mingel från 13.30)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
Välkommen att kontakta Anna Sjöberg Petersson på anna.sjoberg_petersson@efl.se eller 046-222 68 41

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl