Nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket
– Vad innebär dessa?

Välkommen till Ex Ante HR! Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans med er. Till höstens första träff har vi valt ett högaktuellt tema, nämligen de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Vad innebär dessa nya regler och hur ska organisationer arbeta med dessa frågor?

mats.pahlman

Gäst: Mats Pahlman, Jurist, coach och förhandlare på Unionen Chef Sydväst.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Vad innebär dessa nya regler och hur ska organisationer arbeta med dessa frågor? Vad kan vi lära oss av varandra och hur resonerar man från den fackliga sidan.
Nätverksträffen leds av Stefan Sveningsson från Ekonomihögskolan i Lund. Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring punkterna ovan.

FAKTA

TID
21 september kl. 08.30-11.00
(EFL bjuder på frukost från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15 B, Lund

MER INFO
Kontakta Anna Sjöberg Petersson:
anna.sjoberg_petersson@efl.se
046-222 68 41

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl