Trendspaning

– Att ligga steget före

Företagets omvärld förändras hela tiden. Nya teknologier introduceras och ersätter gamla, konsumentens beteende förändras och den politiska kartan ritas om. Att reagera på förändringar räcker inte längre. Idag gäller det att förutspå vad som kommer att hända och agera pro-aktivt. Här har trendspaning blivit ett verktyg som fler och fler företag använder sig av. Vad handlar trendspaning om?
Vilka stora trender kan vi urskilja runt omkring oss idag?
Hur kan vi ta till oss informationen och utforma företagets strategi utifrån inhämtad kunskap?

Sofia Ulver-Sneistrup, konsult med omvärldsanalys och trendspaning som specialitet, tar oss med på en resa i trendspaningens värld. Exempel på frågor och aspekter som hon kommer att belysa och diskutera är:

  • Vad är en ”trend”? Hur skiljer man den från en mer kortsiktig ”fad”?
  • Vilka verktyg eller metoder används vid trendspaning?
  • Vilka är de stora, viktiga trenderna just nu?
  • Vilka konsekvenser kan dessa trender få för mitt företag?
  • Hur kan man använda kunskap och information om dessa trender för att utforma strategier?
  • Vad är farorna med trendspaning?

 

Efl