11/3: Krig, inflation och stigande räntor. Vad händer nu?

Långsamt håller pandemin på att släppa sitt grepp om världsekonomin. Samtidigt härjar krig i Europa och det växer fram nya makroekonomiska utmaningar. På denna HotSpot diskuterar vi omvärld och vart vi är på väg med nationalekonomen Fredrik N G Andersson.