11/5: Utveckla era digitala affärsmodeller

Hur utvecklar man effektivt framgångsrika digitala affärsmodeller? På denna Hot Spot diskuterar vi tillsammans med Roger Ström och Tomas de Souza snabba, effektiva och kontinuerliga förändringsarbeten och utveckling av framgångsrika digitala affärsmodeller.