24/11: Omvärlds- och marknadsanalys i nya dimensioner

Vad uttrycker och delar din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, varumärke, trend eller produkt? Vad driver olika grupper i olika frågor? Den 24/11 pratar vi omvärlds- och marknadsanalys med Ulrik Szokolay på NAVET Analytics.