26/5: Hur driver man verksamhet i en okänd och oväntad värld?

Att kunna verka och bedriva verksamhet i det okända, osannolika och oväntade gör det svårnavigerat och innebär att vi står inför ett skifte när det gäller riskhantering. Tillsammans med  Ulf Rönndahl, specialist på riskhantering och säkerhetsfrågor, sätter vi fokus på vilka förväntningar detta sätter på styrelser och ledningsgrupper.