29/4: Vet du vad som motiverar dina medarbetare?

Vet du vad som motiverar dina medarbetare och vilka deras drivkrafter är i arbetslivet? Den 29 april diskuterar vi vad som motiverar och driver människor i arbetslivet och hur denna vetskap kan användas för att få dem att nå sin fulla potential med Stefan Sveningsson, professor i ledarskap vid Lunds universitet.