3/12: Vad är en bra strategi?

Vad är egentligen en strategi och vad skiljer en dålig strategi från en bra? Med hjälp av Thomas Kalling – strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för managementprogrammet Leading IMPACT – tar vi oss an hur man utvecklar och formulerar en bra strategi. Läs mer och anmäl dig >>