Affärskunskap – ”Civilekonom på 8,5 dagar” – en tidlös klassiker

EFL:s utbildningsprogram Affärskunskap – ”Civilekonom på 8,5 dagar” firar 40 år och är mer aktuellt än någonsin med sitt upplägg att på ett inspirerande och intressant sätt lära ut de företagsekonomiska byggstenarna. Affärskunskap är en tidlös klassiker. Det finns många som säger till mig att om de bara fick gå en kurs i sitt liv så skulle de rekommendera denna”, säger Carl-Johan Asplund som är huvudansvarig för programmet. Nästa programstart är den 28 mars.

För den som vill lära sig de ekonomiska grunderna och viktiga samband, företagande som en helhet och på samma gång bli inspirerad i att tänka strategiskt och kreativt affärsutvecklande så är EFL:s utbildning Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5” dagar mitt i prick. Precis som programnamnet skämtsamt antyder så ger det på ett effektivt och intressant sätt de kunskaper som behövs för att förstå grunderna i företagsekonomi.

Carl-Johan Asplund är huvudansvarig för EFL:s Affärskunskapsprogram

Under 8,5 heldagar uppdelat på 10 veckor utvecklas deltagarnas förståelse och färdigheter inom teman såsom företaget och dess omvärld, kunden och marknaden, kalkylering, affärsredovisning, företagsanalys, finansiering och strategi och ledning.

– Programmet riktar sig till en bred målgrupp. Det faktum att vi på varje program har deltagare från en stor bredd av branscher, sektorer och olika positioner inom de respektive organisationerna är en av framgångsfaktorerna. Det blir väldigt lärorikt att se hur de företagsekonomiska verktygen kan användas beroende på respektive företag och organisations förutsättningar och kontext, säger Carl-Johan Asplund som är huvudansvarig för programmet. Flera av programdagarna sker även på deltagarnas företag vilket gör att teorier kopplas till deltagarnas praktik, vilket är ett mycket uppskattat moment i utbildningen.

Att Affärskunskap är ett vinnande koncept råder det inget tvivel om. Urstarka utvärderingar år efter år tyder på ett tidlöst relevant koncept.
– Affärskunskap kan sägas vara en tidlös klassiker. Det finns många tidigare deltagare som säger till mig att om de bara fick gå en kurs i sitt liv så skulle de gå denna, säger Carl-Johan Asplund.

Affärskunskap är en av utbildningarna i EFL:s produktutbud som har mest anrik historik. I år firar programmet inte mindre än 40 år. EFL erbjuder årligen två starter av programmet, och genom åren har utbildningen fått en stor skara av alumner. Konceptet är även mycket populärt att skräddarsy för företag.

– Även om huvudkonceptet har varit det samma genom åren så är innehållet väldigt dynamiskt. Men att kunna det ekonomiska språket har nog aldrig varit mer relevant än vad det är nu. Oavsett var du befinner dig i ett företag eller organisation så är denna kunskap hårdvaluta, säger Carl-Johan Asplund. Och som ett extra mervärde får deltagarna nya nätverk som de kan använda under och efter programmet.


AFFÄRSKUNSKAP

Affärskunskap startar nästa gång den 28 mars.

Läs mer om Affärskunskap

Anmäl dig