Affärskunskap i gång!

”Vilka effekter får vi av maximipris och minimipris”? ”Finns det fördelar med prisdiskriminering?” ”Hur ser Sveriges ränta ut i förhållande till omvärlden?” ”Hur pass bra ekonomi har Malmö FF”? Höstens omgång av Affärskunskap har satt igång och som ni säkert kan föreställa er utifrån frågorna ovan, tog diskussionerna fart direkt!

Vår lärare och tillika nationalekonom Pontus Hansson lyckats inte bara fånga de 13 dynamiska deltagarnas intresse med sitt upplägg i ämnet makromiljön. Lika mycket fångade han deltagarna genom att berätta om vad han har för sig på fritiden som styrelsemedlem i Malmö FF. Något som verkade väga lika tungt som de nyvunna kopplingarna till demografi och ekonomiska krafter.

Efter en fantastisk heldag med spännande resonemang kring ekonomin i omvärlden och diverse fotbollsanekdoter, avsatte Pontus tid till reflektion.  Allt blev tyst i salen och deltagarna fick under 20 minuter tid att hämta andan och fundera kring vad som gåtts igenom och diskuterats. ”Vad är det viktigaste och mest relevanta för mig och mitt företag?” ”Vilka lärdomar har jag dragit?” ”Vilka centrala begrepp kan jag arbeta vidare med?” var några av de frågor gruppen satt och skrev ner sina tankar kring. Reflektion – en lyx i dagens omvärld, som man sällan ”hinner” unna sig.

Under de närmaste veckorna kommer det att växa fram ett individuellt reflektionsunderlag som deltagarna får presentera och tillsammans med kurskamrater och lärare ge feedback på.

Innan dess ska vi börja bege oss inåt i modellen, mot mikromiljön och kunden och marknaden. Carl-Johan Asplund från Lunds tekniska högskolan och även känd som moderator på EFLs Hotspots-events, kommer att berika gruppen med olika typer av och aspekter på marknadsföring.

Nu kör vi!

Läs mer Affärskunskap