”An able organization” på Leading Impact

Deltagarna på Leading Impact spenderar tre dagar med att fokusera på frågor rörande organisationsstruktur, kontroll, samordning, företagskultur m.m. Till hösten väljer deltagarna inriktning: Leading Change eller Leading Digital Business.