Nya medlemmar i EFL:s Företagsnätverk!

Vi välkomnar Aspekta till EFL:s Företagsnätverk! Ett konsultbolag inom PR och strategisk kommunikation. 

Aspekta - medlemmar i EFL:s Företagsnätverk

Aspekta är konsulter inom PR och strategisk kommunikation. De grundades 1994 och har idag runt 20 medarbetare fördelade på två kontor i Malmö och Köpenhamn.

Vi ställer tre korta frågor till Emil Eriksson, konsult och partner på Aspekta.

Emil Eriksson, konsult och partner på Aspekta

Emil Eriksson, konsult och partner på Aspekta

Hej och välkommen till nätverket, Emil! Vad ser ni fram emot med medlemskapet i EFL:s Företagsnätverk?

Som konsultbolag inom PR och strategisk kommunikation ser vi fram emot att träffa andra intressanta bolag och personer, ha ett gemensamt utbyte med andra experter och utvecklas tillsammans med andra.

Vilka utmaningar och frågor är mest aktuella för er som företag och er bransch i dagens läge?

Inom kommunikation finns det två huvudfrågor som många av våra kunder ställer sig just nu. 1. Hur ska vi kommunicera vårt hållbarhetsarbete för att bygga förtroende samt undvika de fallgropar som finns? 2. Hur ska vi få med oss kunder, medarbetare, investerare och samhällsaktörer när förändringstrycket är så högt?

Hur arbetar ni med kompetens-och ledarutveckling?

Som konsultbolag är intern kunskapsdelning en nyckelfråga för att lyckas. Vi har interna utbildningar där våra konsulter delar kunskap inom sina expertområden, men vi delar också inspiration och lärdomar från uppdragen vi genomfört på regelbunden basis.

 

EFL:s Företagsnätverk

EFL:s nätverk ger dig tillgång till ett brett kontaktnät, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, rådgivning och utveckling, nätverksträffar, inspirationsseminarier, samt det senaste från forskningsfronten. Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 80 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFLs nätverk.

Läs mer om EFL:s företagsnätverk