Att bygga tillit i internationella team

EFL:s senaste Hot Spot HR handlade om hur man bygger tillit i internationella team. Dagens gäst Christina Rundcrantz, BBi Communication, pratade om interkulturellt ledarskap och kommunikation, samt delade med sig av en intressant podd på temat.

Christina Rundcrantz, BBi Communication, har arbetat med interkulturell kommunikation och ledarskap i cirka 20 år och för några av Sveriges största internationella företag. På senaste Hot Spot HR delade hon med sig av verktyg, teorier och exempel på kulturkrockar i affärslivet.

Nyckeln till ett framgångsrikt team är ofta tillit. Men hur bygger man tillit i ett internationellt team där värderingar och perspektiv skiljer sig åt?

Med interkulturell kompetens kan vi navigera rätt i en alltmer globaliserad värld. Svensk affärskultur brukar kännetecknas dels av hög tillit, dels av att vi förlitar oss på fakta mer än relation. För att dra nytta av internationell mångfald måste vi lära oss att bygga tillit på olika sätt beroende på medarbetarnas förväntningar och syn på ledarskap, feedback, formalitet etc.

Ett exempel som Christina gjorde oss uppmärksamma på var att i en svensk affärskultur har vi direkt kommunikation ”uppåt” men indirekt kommunikation ”neråt” i organisationen. Här skiljer vi oss från övriga världen, där det är naturligt och självklart att ge order. Inom svensk affärskultur ställer vi istället frågor när vi ger order, och detta är något som utländska medarbetare behöver se upp med och lära sig förstå, annars kan det lätt bli missförstånd och skapa frustration när vi inte har samma uppfattning om deadlines.

Christina uppmanar även till förståelse för hur mycket det krävs för utländska medarbetare att försöka anpassa sig till den svenska kulturen, något vi inte alltid tar på allvar och istället tenderar att ha fördomar kring. 

Poddtips: Interkulturell kompetens är nyckeln till bättre affärsrelationer

I denna podd pratar Christina Rundcrantz om att bli medveten om sin egen kommunikationsstil och vilka värderingar som ligger till grund för den. Svenskar har en tendens att tycka att ”vi är som folk är mest” – ganska lagom. Men internationellt sett är vi svenskar ganska extrema. Enligt World Values Survey är Sverige det land med mest informella och platta ledarskapstrukturer. Vi är minst religiösa, och har extremt hög tillit till varandra och till myndigheter.