Avslutning för EFL Ledarskap i organisationer

Med en digital avslutning rundades Ledarskap i organisationer av. Deltagarna har sedan starten i höstas ägnat 17 kvällar åt att fördjupa sig i bl.a. ledarskapsteorier, att bygga och leda team, kommunikation, företagsstyrning och strategiutveckling.