Programavslutning för ”Affärskunskap för ATEA”

Avslutning och diplomutdelning till de 27 deltagarna från ATEA som gått utbildningen Affärskunskap för ATEA – färdighet och förmåga för säljare i EFL:s regi. Sedan programstarten i höstas har deltagarna finslipat sina verktyg inom ekonomi, strategi, finans, ledarskap, kunder och marknad.

Programdeltagarna på Affärskunskap för ATEA – färdighet och förmåga för säljare har det senaste halvåret fördjupat sina kunskaper inom bl.a. affärsredovisning, organisation och styrning, finansiering och företagsanalys, ledarskap och strategi kopplat till ATEA. Efter avslutat program har de fått en helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledarskap, samt blivit vana att använda det ekonomiska språket, fått en bättre förståelse för ekonomiska samband och blivit bättre som ledare och strateger – viktiga färdigheter för framgångsrika säljare.

Avslutning och diplomutdelning till de 27 deltagarna från ATEA som gått utbildningen ”Affärskunskap för ATEA – färdighet och förmåga för säljare” i EFL:s regi

 


EFL Företagsanpassat

Vi är specialister på att skräddarsy unika utbildningsprogram som adresserar din verksamhets specifika utmaningar. Vår spetskompetens sträcker sig allt från ledarskap, affärskunskap, styrelseutveckling till ekonomi och juridik – och en skräddarsydd utbildning kan innehålla ett eller flera ämnesområden, allt anpassat efter era utvecklingsbehov.

Läs mer om EFL Företagsanpassat >>