”Bättre förståelse och rätta verktygen”

I våras gick Anton Nilsson, Digitalchef på IMG_PLAY, EFL Ledarskap i organisationer. Vi intervjuar Anton kring hans tankar och take aways från utbildningen.

Anton Nilsson, Group Chief Digital Officer på IMG_PLAY

Ledarskap i organisationer är en rejäl ledarskapsutbildning som tar ett helhetsgrepp genom att sätta in ledarskap i sitt strategiska och organisatoriska sammanhang med syfte att stärka deltagarna som strateger, chefer och ledare.

Anton Nilsson, Digitalchef på IMG_PLAY, var en av deltagarna på vårens omgång av Ledarskap i organisationer:
– Som Digitalchef för en av nordens ledande aktörer av digitala verktyg kopplat till beteendeförändringar arbetar jag tillsammans med våra psykologer och beteendevetare för att skapa digitala lösningar att applicera på våra kunders koncept, berättar Anton Nilsson. Ledarskap i organisationer gav mig en bättre förståelse och ödmjukhet inför att jobba med förändringsarbete – något som är viktigt i min roll. 

Deltagarna på Ledarskap i organisationer, som träffas en kväll i veckan under 17 veckor, tillgodogör sig formell kunskap samtidigt som de utvecklar sin individuella förmåga och färdigheter.
Utbildningen har gett mig en bättre förståelse och verktygen jag behöver för att analysera en organisation, vilket underlättar mitt arbete med att skapa en digital transformation.

EFL Ledarskap i organisationer vänder sig till alla som vill utveckla sina färdigheter som ledare och strateg. Kursens spännvidd och erfarenhetsutbyte gör att den lämpar sig utmärkt för personer i såväl näringsliv som offentlig verksamhet.
– Jag skulle rekommendera utbildningen till alla som arbetar med eller i stora organisationer och vill öka sin förståelse för komplexiteten i dessa och bli bättre på att ta fram VILKA resultat man vill uppnå och mäta.


LÄS MER

Ledarskap i organisationer startar nästa gång den 21 januari 2020. Läs mer om Ledarskap i organisationer